Ny skovstatistik med overraskende tal

Skov & Landskab har udsendt "Skove og plantager 2012". Både tilvæksten og hugsten i Danmarks skove er mærkbart større end tidligere antaget.

Skov & Landskab, Københavns Universitet, har udsendt Skove og plantager 2012.

Det er den danske skovstatistik, baseret på stikprøvevise målinger i skove over hele Danmark.

Den nye statistik rummer overraskede store tal:

  • Skovenes tilvækst er beregnet til 6,7 millioner m3 pr. år.
  • Skovenes hugst er beregnet til 4.3 millioner m3 pr. år.

Skovarealet er det største i mange hundrede år: 608.000 ha, svarende til 14,1 % af Danmarks arealet. Hertil kommer 45.000 ha (1,1 % af landarealet) med anden træbevoksning.

Skovstatistikkens mange interessente tal vil blive præsenteret i en kommende artikel i Skoven.