Nye begrænsninger i ordningen for privat skovrejsning kan amputere mange projekter

Bekendtgørelse og vejledning til tilskudsordningen for privat skovrejsning har netop været i høring. Dansk Skovforening er særligt bekymrede for en ny regel om 30 meters afstand til §3 natur.

Det bliver muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning i perioden 1. juli til 30. september 2021 og puljen bliver på 70 mio. kr. Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen til privat skovrejsning, der netop har været i høring sammen med udkastet til vejledningen til ordningen.

Afstandskrav til §3 natur er en nitte

Det fremgår af udkastet, at Landbrugsstyrelsen sætter krav om 30 meters afstand til alle af naturbeskyttelseslovens §3 udpegede områder. Det kan blive en bremse for en del projekter også kombineret med andre krav som fx mindst 40 meters bredde og naboafstande. Dansk Skovforening har skrevet et høringssvar, hvor vi på det kraftigste anbefaler, at det faste afstandskrav til §3 områder fjernes. Ordningen indeholder allerede krav om en høring i kommunerne, som er den ansvarlige myndighed for §3 områder, og de vurderer i forvejen om der bør være afstandskrav til skovrejsningen. Erfaringen er, at det kun er i et mindre antal vurderinger, at der stilles afstandskrav, og det er normalt mindre end 30 meter. 

Tilskudssatser er frosset fast

Prisen for skovplanter har været stigende de senere år, og ejere som skal plante nye arealer til har kunnet mærke ressourceknaphed på plantemarkedet. Tilskudssatserne har desværre ikke fulgt den generelle prisudvikling. Vi har tidligere påpeget et behov for at revurdere tilskudssatserne, men det lader desværre stadig vente på sig.

Hegning uden logik

Der stilles stadig krav om at hegninger over 5 ha skal opdeles. Det er også en af de ting, vi igen har påtalt. For det gør ikke den store forskel for vildtet om der er et hegn gennem midten, med mindre der er tale om en vildkorridor.

Vi har bedt om en hurtig udmelding

Vi har bedt om en hurtig udmelding i forhold til om Landbrugsstyrelsen bibeholder afstandskravet til §3 natur, da det har stor betydning for mange projekter. Hvis ikke kravet fjernes vil der med stor sandsylighed være mange projekter der skrinlægges.