Nye krav til gødningsplanlægning rammer skovene

Alle skove med mere end 10 ha med en tildelt gødningsnorm skal fra i år lave elektronisk gødningsplanlægning – også selvom du ikke ønsker at udnytte kvoten. Frist for indberetning er 10. september.

Alle skove der disponere over et areal med afgrøder og en kvælstof- eller fosfornorm på 10 ha eller derover skal være registreret i register for gødningsregnskab. Gældende fra i år skal alle i register for gødningsregnskab også lave en gødningsplanlægning, som skal laves elektronisk.

Gødningsplanlægningen laves i skemaet ”Gødningskvote og Efterafgrøder” i Tast selv-service hos landbrusstyrelsen også kaldet GKEA.

Gødningsplanlægningen skal indeholder oplysninger om:

  • Størrelsen af de dyrkede arealer
  • afgrøder
  • afgrødernes kvælstofnorm
  • evt afgrøder dyrket sidste år (forfrugt),
  • jordbundstype, efterafgrøder, kvælstofprognosen m.m.

Ud fra disse oplysninger beregnes en kvælstofkvote, der angiver, hvor meget kvælstof du maksimalt må udbringe på dine arealer.

Din gødningsplanlægning for planperioden 2019/2020 skal indberettes senest den 10. september 2020 via tast selv service.

Nyt for skovene

Som noget nyt skal alle arealer der har en gødningskvote indtegnes på kort i forbindelse med gødningsplanlægningen. Kortet tilknyttes som grundlag for beregningen.

For landbrugsarealer der i forvejen har en markplan er det ikke nogen stor ændring, men for skove er der for langt de fleste arealer ikke oprettet markblokke og der er ikke indtegnet ”marker”. Men det bør efter Landbrugsstyrelsens udsagn ikke være et problem at indtegne marker uden for markblokkene i GKEA-markkortet, det kan blot være en lidt større opgave.

Hvilke arealer skal indtegnes?

Ifølge § 11 i Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 skal alle landbrugsarealer med en gødningsnorm indtegnes.

Det er ikke tydeligt af lovgivningen om alle skovarealer med en gødningsnorm tilknyttet også SKAL indtegnes eller om skovejere blot kan nøjes med at indtegne de arealer hvor gødningskvoten ønskes udnyttet.

I Bilag 1 til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020 kan du se hvilke arealer der har en gødningsnorm og skal indtegnes.

Vi har spurgt Landbrugsstyrelsens og fortolkningen og de vurderer at alle arealer med en gødningsnorm skal indtegnes – også selvom det er skovarealer.

Fristen for at indberette gødningsplanlægningen, og herunder at indtegne skovarealer med gødningsnormer på kort, er 10. september.

Underlig tildelinger af fosfor-norm

Det viser sig at arealer der har fået tilskud efter bæredygtig skovdrift-ordningen, fx til særlig drift i Natura 2000-områder af en eller anden årsag har fået tildelt en fosfor-norm.

Det betyder at hvis du har mere end 10 ha med tilskud efter ordningen bæredygtig drift (kode 590) er du nu automatisk blevet tilmeldt gødningsregisteret og skal lave gødningsplanlægning, selvom aftalen om en særlig drift siger at du ikke må tilføre gødning på arealerne.

Der må afgjort være tale om en fejl. Vi er ved at undersøge sagen og vil vende tilbage når vi ved mere.