Nye naturbeskyttelsestiltag fra ministeren

Nye 30.000 hektar Natura 2000 arealer udpeges.

I en nyhed fra Miljø- og Fødevareministeriet skriver ministeren, at der i forbindelse med revisionen af Natura 2000-områderne vil blive udpeget nye 30.000 hektar naturarealer. Der er i forbindelse med den tidligere høring udtaget et areal af nogenlunde samme størrelse, men her var der i hovedsagen tale om intensivt dyrkede landbrugsarealer med mere.

Vi har været i kontakt med Miljøstyrelsen, der oplyser, at der stort set kun er tale om ekstra udpegninger på statslige arealer, men at der i få tilfælde er mindre private arealer med i den ekstra udpegning. Dette er hovedsagelig sket på opfordring fra de pågældende ejere. Miljøstyrelsen understreger samtidig, at de er i kontakt med samtlige ejere.

Ændringerne vil blive sendt i offentlig høring i forbindelse med udkast til den nye bekendtgørelse.