Nye private urørte skove

Miljøstyrelsen har givet tilsagn til 14 private skovejere, der har søgt om betaling til at lægge dele af deres skove ud som urørte. Det tæller i alt 285 hektar fordelt i hele landet.

Det har været muligt at imødekomme alle ansøgningerne i årets ansøgningsrunde, efter at regeringen fandt ekstra penge til urørt skov. Der er for første gang, siden den nye urørt skov ordning blev indført, givet tilsagn til skov også uden for Natura 2000-områderne.

Siden den nye urørt skovordning blev indført med naturpakken i 2017, har der samlet været givet tilsagn til 601 hektar urørt skov. Naturpakken har et mål om at nå 900 hektar privat urørt skov og med årets tilsagn er 2/3 af målet nået på kun 3 år, hvis alle ejerne accepterer den tilbudte betaling.

Det viser, at de private skovejere af frivillighedens vej gerne vil udlægge urørt skov, når de mener, at deres arealer er velegnede, og når de får en fornuftig betaling for deres ydelse.