Nye regler for afbrænding af hugstaffald på vej

Fornuftige regler på vej om afbrænding af blandt andet hugstaffald i skovene.

Beredskabsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse og vejledning om afbrænding af blandt andet hugstaffald i skovene.

Skovforeningen har gennem adskillige år gennem flere bekendtgørelser arbejdet for, at afbrænding af hugstaffald i skovene fortsat skal være en praktisk mulighed. Det vil sige, at afbrændingen ikke – som for andre former for afbrændinger – skal være helt afsluttet ved solnedgang og at der ikke nødvendigvis skal være konstant opsyn så længe der er flammer eller gløder.

Med det udsendte høringsmateriale er der kun få materielle ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse, idet der hovedsagelig er tale om, at reglerne er forsøgt gjort mere tilgængelige og lettere forståelige. Det er efter Skovforeningens opfattelse lykkedes, og vi konstaterer også, at skovenes mulighed for fortsat at kunne foretage afbrænding af hugstaffald er blevet tilgodeset.

Læs Skovforeningens høringssvar  (PDF-fil).