Nye regler for opsætning af postkasser

1. januar 2012 træder nye regler for opsætning af postkasser i kraft. En ny vejledning afklarer reglerne for boliger i skov.

Postlovens nye regler om opsætning af postkasser gælder fra 1. januar 2012. Blandt andet: “Ejeren skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med en eller flere husstande eller erhverv m.v.” (§ 8, stk. 1).

Ejer du en eller flere ejendomme, har du modtaget et brev fra Post Danmark om at postkasser inden 1. januar 2012 skal være placeret korrekt.

Desværre nævner postloven ikke hvad der gælder boliger i skove, men indeholder blandt andet særlige regler for ejendomme hvortil der hører landbrugsjord. Hér skal postkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommen, dog således at ejer ikke er forpligtet til at anbringe postkassen i en større afstand fra boligen end 50 meter målt fra stuehuset.

Hvad med skovene?

Boliger i skov kan ikke umiddelbart efter lovens formuleringer henføres til denne ejendomskategori.

Skovforeningen har derfor gennem Ejendomsforeningen Danmark bedt Post Danmark afklare hvordan postkasser til boliger i skov, der jo kan ligge flere km fra offentlig vej, skal placeres.

Efter Skovforeningens henvendelse har Post Danmark udarbejdet denne vejledning (PDF-fil). Her fremgår det nu at landbrugsreglerne gælder for ”Ejendomme hvortil der hører landbrugsjord eller er beliggende i landzone”. Disse særlige landbrugsregler gælder derfor også for boliger tilhørende skove.

Postkasser ved boliger i skov skal derfor opstilles ved det naturlige skel til boligen (fx ved overgangen fra indkørsel til gårdsplads). Ejeren er som nævnt ikke forpligtet til at anbringe postkassen længere væk end 50 meter fra ejendommens bolig.

Afgørende i alle tilfælde er, at der gives fri og uhindret adgang til postkassen, og således at post som udgangspunkt kan afleveres i postkassen direkte fra et køretøj. Det betyder at brevindkastets underkant skal ligge mellem 100 cm og 120 cm over vejen.