Nye regler for udbringning af bioaske gør det sværere for nogle skove

Anvender du bioaske i din skov, skal du være opmærksom på nye regler per. 1. august 2019.

Anvendelse af bioaske i skov tilbagefører næringsstoffer, der er fjernet med træproduktionen. Det giver god mening for en bæredygtig produktion at bringe disse næringsstoffer tilbage til skoven. Med den nyeste ændring, er det dog ikke blevet lettere.

Fra den 1. august 2019 bliver bioaske oprettet som en ny gødningstype i Register for Gødningsregnskab, og bioaskebekendtgørelsens regler for udbringning af fosfor bliver afløst af regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ændringerne medfører bl.a., at fosfordoseringen ved udbringning af bioaske beregnes anderledes.

Hvad skal du som ejer, der ønsker at udbringe bioaske, være særligt opmærksom på?

Landbrugsstyrelsen har udsendt en oversigt over ændringerne. De indbefatter indberetning af forbrug af bioaske til Register for Gødningsregnskab (hvis du ejer over 10 ha, der er omfattet af en vejledende fosfornorm – eksempelvis nyplantning i skov med højde under 3 m). Der kommer krav om, at bioaske udbringes på en afgrøde, der har et fosforbehov, og doseringen kan ikke som tidligere beregnes som et gennemsnit over 3 år, men skal nu beregnes årligt. Netop denne regel er med til at gøre det urentabelt for mange mindre skovejere. Dansk Skovforening indsendte den 23. maj 2019 et høringssvar til Miljø- og Fødevareministeriet med kritik af blandt andet dette punkt. Det er desværre ikke blevet ændret på denne skævhed i den endelige version.

Indholdet af tungmetaller og miljøfremmede stoffer m.m. i bioasken reguleres stadig efter bioaskebekendtgørelsen, så der er nu 2 bekendtgørelser at leve op til.