Nye tal for dødt ved i de danske skove tilgængelige

Tilrettede tal for mængden af dødt ved i de danske skove i perioden 2016-2018 nu offentliggjort. Ved en fejl var de stående døde træer ikke talt med i opgørelsen af det døde ved i skovstatistikken.

Det skabte store overskrifter i medierne, da opgørelserne i skovstatistikken for 2018 viste, at mængden af dødt ved i de skovene var faldet i perioden 2016-2018 og i 2018 var helt nede på et gennemsnit på 3,4 kubikmeter pr. hektar. Det var svært at finde en forklaring og det har nu heldigvis vist sig at være en uheldig databehandlingsfejl, hvor det stående døde ved ikke er blevet talt med. Efter korrektion i beregningerne viser statistikken nu i stedet, at mængden har været jævnt stigende gennem hele årrækken og for 2018 ligger på gennemsnitligt 6,1 kubikmeter pr. hektar.

Nye tal tegner mangeårig trend

Med offentliggørelsen af de nye korrigerede tal er det nu statistisk påvist, at mængden af dødt ved i de danske skove har været jævnt stigende siden år 2006, hvor skovstatistikken med målinger i felten blev påbegyndt. Siden 2006 og frem til 2018 har der samlet været en stigning på 50% i mængden af dødt ved pr. hektar.

Stigningen i mængden af dødt ved er særligt markant for arealet med løvtræer mens mængden af dødt nåletræ har været nogenlunde konstant de seneste 5 år. I løv- og nåleskovene er der i gennemsnit hhv. 6,9 og 6,5 kubikmeter pr. hektar dødt ved, mens der er 6,7 kubikmeter pr. hektar i de blandede løv- og nålebevoksninger.

Mængden af dødt ved er særligt lav på de ubevoksede arealer og på de arealer, der anvendes til juletræer og pyntegrønt, hvor niveauerne er 0,4-2,0 kubikmeter pr. hektar mens den er højest i de uensaldrende skove, hvor niveauerne er 10-16 kubikmeter pr. hektar. I de ensaldrende skove som udgør 70% af skovarealet, er niveauerne 2-8 kubikmeter pr. hektar.