Nye tal: Lille fald i skovenes overskud

Regnskabsstatistikken for de Private Skoves Økonomi 2020 viser et positivt bidrag til skovenes økonomi fra den traditionelle skovdrift på 275 kr./ha, mens andre indtægter fra fx jagt og boligudlejning fortsat bidrager væsentligt til det samlede overskud. Dog giver det samlet et lille fald i overskuddet sammenlignet med 2019.

Det overordnede billede i Private Skoves Økonomi 2020 viser, at der på landsplan er sket et lille fald i overskuddet sammenlignet med tallene fra 2019. Statistikken viser, at den traditionelle skovdrift fortsat giver et positivt resultat (275 kr. pr. ha) og sammen med andre indtægter giver et overskud på samlet 1.263 kr. pr. hektar.

Regnskabsstatistikkens gennemsnitstal for 2020 ser således ud:

Traditionel skovdrift (træproduktion og juletræer og pyntegrønt) 275 kr./ha
Andre indtægter (herunder jagtleje) 1.069 kr./ha
Samlet resultat af skovdriften før rentebetaling, afskrivning og tilskud 1.263 kr./ha

Resultaterne er lavere end i 2019, hvor den traditionelle skovdrift gav et overskud på 450 kr./ha., og det samlede resultat var 1.520 kr./ha.

Økonomien for de private skove kan også fremstilles i en modelberegning, der giver et overskud på 319 kr./ha som vist i figuren nedenfor baseret på følgende forudsætninger:

  • Resultatet for Private Skoves Økonomi 2020
  • Modelejendom belån med 50 procent af den offentlige vurdering og med rente niveau svarende til gennemsnitsrenten for jordbrug i 2020
  • Uden aflønning af ejeren

Figur: Økonomien i de private skove 2020

Du kan læse en uddybende tekst om statistikken i Skoven nr. 02/2022, der udkommer i slutningen af februar.

Husk at bidrage til statistikken

Der har de senere år været faldende tilslutning til at indberette tal til brug for udarbejdelse af statistikken, og antallet af deltagende distrikter for 2020 er desværre på samme lave niveau som for 2019, hvilket er 73 distrikter.

Det betyder, at vi for 2020 fortsat kun kan vise opgørelsen for hele landet samlet og ikke udspecificeret på landsdelsniveau, som det ellers har været tilfældet i tidligere år. Tallene bør på den baggrund desuden anvendes med påpasselighed.

Udgivelsen Private Skoves Økonomi er et vigtigt værktøj for Dansk Skovforenings politiske arbejde og et unikt sammenligningsværktøj for skovejere. Derfor opfordrer vi alle skovejere til at indberette tal til Private Skovs Økonomi, når vi senere på året sætter gang i udarbejdelse af regnskabsstatistikken for 2022.

Sådan får du fat i publikationen Private Skoves Økonomi

Private Skoves Økonomi 2020 udgives kun i PDF-format. Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du hente regnskabsstatistikken i medlemsafdelingen her på hjemmesiden (kræver login).

Er du ikke medlem af Dansk Skovforening, kan du købe udgivelsen ved at kontakte os. Ønsker du at vide mere om statistikken Private Skoves Økonomi, kan du kontakte Nanna Cronwald Kronborg.