Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning af stormfaldet 

Det opdaterede skøn over stormfaldet den 28. oktober er 470.000 m3. I de ramte områder (Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland) er faldet mere end 1 års normalhugst. Skovforeningen beder derfor Stormrådet ændre sin afvisning.

Dansk Skovforening har i dag anmodet Stormrådet om at genoverveje sin beslutning om ikke at aktivere basisforsikringen og gentilplantningsordningen efter stormfaldet den 28. oktober.

Stormrådet traf beslutning ud fra forkerte tal

Stormrådets afvisning af stormfaldet fra stormfaldsordningen var baseret på at der i sydøstlige Sønderjylland skulle være væltet 80.000 m3 træ. Denne mængde svarer dog kun til statsskovenes stormfald. Stormfaldet i private og kommunale skove indgik tilsyneladende ikke i Stormrådets vurdering.

Skovforeningen havde ellers 31. oktober rapporteret til Stormrådet at ”efter en foreløbig rundspørge til landsdelene vurderer vi, at der i den sønderjyske landsdel (svarende det gamle Sønderjyllands Amt), kan være tale om et stormfald, der vil kunne opfylde stormfaldslovens krav til definition af et stormfald. Og de seneste tilbagemeldinger efterlader også et indtryk af, at der på Fyn kan være tale om et stormfald af en størrelse, som loven kræver.”

Opdateret vurdering af stormfaldet: 470.000 m3

Skovforeningen har derefter søgt at kvantificere stormfaldet nærmere med hjælp fra skovkredsenes formænd og –næstformænd samt HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne.

Det har resulteret i denne opgørelse for de private og kommunale skove:
  • Sydlige Jyllands skovkreds: 96.000 m3 (koncentreret i sydøst)
  • Fynske skovkreds: 140.000 m3 (koncentreret på Sydfyn)
  • Nord- og Midtsjællands skovkreds: 100.000 m3 (koncentreret i det sydlige Vestsjælland)
  • Nordlige Jyllands skovkreds: 32.000 m3
  • Storstrøms skovkreds: 500 m3.

Det giver 368.500 m3 i de private og kommunale skove. Hertil kommer de stormfældede mængder på Statens arealer som Naturstyrelsen vurderer til 110.000 m3 (heraf 80.000 m3 alene i Sønderjylland).

Dermed er den opdaterede vurdering af det samlede stormfald den 28. oktober 470.000 m3.

Lovens betingelse om et års normalhugst i en “landsdel”

Afgørende for om et stormfald er dækket af stormfaldsordningen er om den stormfældede mængde træ overstiger et års normalhugst i ”en landsdel”. Men loven definerer ikke sin brug af ordet “landsdel” nærmere.

Den korte orkan 28. oktober ramte skovene særlig hårdt i en stormfane der gik over Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland. I dette område er faldet mere end 1 års normalhugst, og området udgør efter Skovforeningens opfattelse klart en “landsdel” – uanset at stormfaldsloven ikke definerer hvad en “landsdel” er.

Derfor anbefaler Skovforeningen Stormrådet, på baggrund af de opdaterede stormfaldsmængder, at ændre sin tidligere afgørelse og lade stormfaldsordningen dække stormfaldet den 28. oktober.