Nye tilskudsordninger til skov

Skovlovens tilskudsordninger til fremme af bæredygtig skovdrift er nu klare. Ansøgningsfristen er 1. september 2006.

Der er i alt 4 ordninger:

  • Grøn driftplan
  • Foryngelse af nåletræsarealer med hjemmehørende træarter
  • Særlig drift
  • Friluftsliv.

De nye tilskudsordninger erstatter de hidtidige ordninger til fremme af god og flersidig skovdrift.