Nyt ansigt i Dansk Skovforening

Vi byder velkommen til Ditte Galsgård i Dansk Skovforening, hvor hun er startet 1. december 2018.

Ditte Galsgård bliver en del af teamet i Erhvervspolitisk Afdeling, hvor hun skal arbejde med politisk interessevaretagelse, rådgivning og nyhedsformidling.

Ditte er uddannet forstkandidat i 2005 og kommer fra en stilling i Miljøstyrelsen, hvor hun har arbejdet med skovlov og tilskud til privat skov de seneste år. Hun har tidligere været ansat i andre styrelser, en kommune og en landboforening, hvor hun blandt arbejdet med politiske projekter, vækst, landbrug og omstilling til vedvarende energi. Hun har en god bred profil, som vi ser frem til at gøre brug af i Dansk Skovforening.

Ditte Galsgård