Nyt forslag til værdiansættelse ved generationsskifte skaber usikkerhed for skovbruget

Skatteministeriet har udsendt et værdiansættelsescirkulære i høring. Værdiansættelsescirkuleret skal blandt andet give anvisninger til hvordan ejendomme skal værdiansættes ved generationsskifter.

Ved den seneste ændring af vurderingsloven blev det besluttet at der for land- og skovbrug ikke længere skal ansættes en ejendomsværdi (ejerboliger dog undtaget). Under lovbehandlingen af den nye vurderingslov fik vi lovning på, at det kommende værdiansættelsescirkulære vil give specifikke anvisninger på fastsættelsen af ejendomsværdien for land- og skovbrugsejendomme i forbindelse med generationsskifter.

Men det udsendte cirkulæreudkast indeholder ingen anvisninger på hvordan ejendomsværdien skal fastsættes. Her henvises blot til vurderingslovens § 11. Det er et praktisk og retssikkerhedsmæssigt problem i forbindelse med planlægningen af generationsskifter.

Det er et område Dansk Skovforening tillægger meget stor betydning, da reglerne har så afgørende indflydelse på økonomien i generationsskifter. Vi vil udarbejde et høringssvar og efterfølgende tage politisk kontakt for at få indarbejdet specifikke anvisninger på fastsættelsen af ejendomsværdien for land- og skovbrugsejendomme.

Når vi har afgivet vores høringssvar, vil det kunne findes under høringer, svar og breve her på hjemmesiden.