Nyt hæfte fra Miljøministeriet:

Læs hæftet her. Hæftet giver et bredt billede af skovenes mange og vidt forskellige værdier. Forord af Miljøministeren, artikler af skovdebattens aktører, herunder Dansk Skovforening.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen, har i anledning af FNs internationale skovår og den danske Skovens Dag (i år den 8. maj) udgivet hæftet “Skovene omkring os”.

Miljøminister Karen Ellemann skriver i forordet blandt andet:

Skoven kan det hele. Den giver os en fantastisk natur, der rummer enestående oplevelser. Den er vores klodes lunger. Den er et alsidigt spisekammer og et uvurderligt medicinskab. Og så består den af verdens mest miljøvenlig råstof – træ.

Desuden har en række af skovdebattens aktører, herunder Dansk Skovforening, skrevet korte artikler til hæftet.

Læs folderen “Skovene omkring os” i fuld skærmstørrelse.