Nyt om konkurrencesagen

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har afhørt enkelte medlemmer af Handelsudvalget og derefter aflyst yderligere afhøringer. SØKs jurister skal nu tage stilling til sagens videre forløb.

I denne sommer er Jens Kristian Poulsen (formand for Handelsudvalget) og Jan Søndergaard (direktør for Skovforeningen) blevet afhørt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) som undersøger om der i Handelsudvalget er foregået konkurrencebegrænsende aktiviteter. Også Skov- og Naturstyrelsens og HedeDanmarks repræsentanter i Handelsudvalget er blevet afhørt.

Sagen verserer nu hos SØK, og Skovforeningen afventer en vurdering herfra.