Nyt Skovprogram giver et godt fundament

Læs Dansk Skovforenings høringssvar til et nyt nationalt skovprogram

Der har i dag været høringsfrist på udkastet til et nyt nationalt skovprogram.

Dansk Skovforening hilser skovprogrammet velkommen.

Skovprogrammet giver et samlet overblik og et godt fundament for de næste mange års politiske beslutninger om skovene. Vi håber derfor, at skovprogrammet bliver bredt forankret i hele Folketinget og på tværs af ressortområderne.

Gør vi det fornuftigt, og bevarer den gode balance mellem alle de goder skovene kan levere til samfundet, som vi mener programmet er udtryk for, kan skovene få en nøglerolle, når Danmark skal være fossilfri og nå de internationale klimamål.

Se hele vores høringssvar til Miljøstyrelsen (PDF-fil).