Nyt skovskilt klar til de private skove

Et nyt skovskilt til de private skove er nu udarbejdet og er klar til bestilling for de skoveejere, som ønsker at benytte de nye skilte ved indgangen til deres skove. Skiltet er redesignet, så det er mindre teksttungt og i højere grad kommunikerer adgangsreglerne visuelt.

 

På det nye skovskilt er der brugt piktogrammer, som formidler de vigtige adgangsregler til skovgæsterne. Her handler det både om, hvad skovgæsten må i skoven, men også om hvad man ikke må, fx: Man må færdes til fods på alle stier og veje, men ikke benytte motorkøretøjer. 

Teksten opfordrer desuden skovgæster til at vise hensyn til natur, dyreliv og andre skovgæster. 

Plads til eget mærke nederst på skiltet 

Der er skabt plads nederst på skiltet, så skovejeren kan trykke og påføre sin egen klæber med logo, QR-koder, der henviser til skovens eller ejendommens hjemmeside, eller lignende. 

Samme dimensioner – men mere synligt 

Skiltet har samme dimensioner som det seneste skilt og samme grønne bundplade, men en ny lysere og mere synlig overflade.  

Adgangsregler ikke ændret 

Det er Naturbeskyttelsesloven, der bestemmer adgangsreglerne til skovene. Reglerne er ikke ændret i forbindelse med udarbejdelsen af det nye skilt. 

Fortsat ordning med gratis skilte 

Skiltene er betalt af Miljøministeriets skiltepulje, som også dækker forsendelsesomkostningerne, og de er dermed gratis for skovejerne at bestille.  

KLIK HER FOR AT BESTILLE NYE SKILTE

Skiltet er produceret i 2500 eksemplarer. Udviklingen af skiltet er sket i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Dansk Skovforening. 

Alternativ: Ny klæber til eksisterende skilt 

Hvis man som skovejer ønsker blot at udskifte klæberen på et eksisterende skilt med det nye design, kan den nye klæber erhverves ved at kontakte skilteproducenten www.pe-andreassen.dk. En ny klæber koster ca. 60 pr. styk. Dette ligger dog uden for den offentlig betalte ordning.