Øget brug af træ i byggeriet del af ny handleplan for cirkulær økonomi

Miljøministeren har sendt en ny handleplan for cirkulær økonomi i høring. Planen skal frem mod 2032 sikre et mere bæredygtigt forbrug af ressourcer i Danmark. Blandt andet indeholder den en national målsætning om øget brug af træ i byggeriet.

Planen samler regeringens hidtidige initiativer på området og den tidligere regerings implementering af EU-direktiver i en helhedsplan og indeholder i alt 126 initiativer, som Dansk Skovforening nu vil granske nærmere og indgive høringssvar til.

Den er delt op i seks temaer, hvoraf de første 3 beskriver generelle indsatser og de sidste 3 beskriver cirkulære handleplaner for henholdsvis biomasse, byggeri og plastik:

  1. Rammer for forebyggelse og håndtering af affald
  2. Mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne
  3. Mere og bedre genanvendelse
  4. Bedre udnyttelse af biomasse
  5. Bæredygtigt byggeri
  6. Plastik i en cirkulær økonomi

Tema 4 beskriver den biologiske del af den cirkulære økonomi, kaldet bioøkonomien, der omfatter produktion, forbrug og genanvendelse af fornybare råvarer, mens tema 5 primært handler om at reducere den tredjedel af affaldsmængden i Danmark, der kommer fra byggeri og nedrivning og det høje forbrug af energi, vand og naturressourcer, der indgår i produktion af byggematerialerne.

Blandt initiativerne indgår bl.a. en hensigt om ændring af bioaskebekendtgørelsen med henblik på at recirkulere flere næringsstoffer og et ønske om øget implementering af de frivillige bæredygtighedsklasser i bygningsreglementet.

Øget brug af træ i byggeriet en national målsætning

Det anføres i handleplanen at blot ca. 8 procent af byggeriet i Danmark er i træ, og at der er store potentielle CO2-besparelser at hente ved at udskifte konventionelle byggematerialer som tegl, stål og beton med træ og træbaserede produkter.

Samtidig belyses det, hvordan øget træbyggeri kan mindske afhængigheden af mineralske råstoffer såsom sand og grus og reducere affaldsmængderne ved byggeriets endte levetid.