Ønsker du at repræsentere Dansk Skovforening i et vandråd?

Miljø- og Fødevareministeriet har netop haft en bekendtgørelse om vandråd i høring. Det betyder, at der skal nedsættes nye regionale vandråd ultimo oktober i år, som skal arbejde frem til og med juni 2020, hvis bekendtgørelsen vedtages, som den er fremsendt.

Det forventes at der oprettes vandråd for alle hovedvandoplandene og Dansk Skovforening ønsker at være repræsenteret i så mange vandråd som muligt.

Opgaven vandrådene skal løse er endnu ikke endelig defineret, men vil komme til at omhandle vandløbsindsatser. Miljø- og Fødevareministeriet vil komme med en vandrådspakke, som er det oplæg vandrådene skal arbejde ud fra.

Hvis du ønsker at repræsentere Dansk Skovforening, så kontakt Tanja Blindbæk Olsen i sekretariatet på to@skovforeningen.dk senest 22. oktober.
Vi vil derefter sende de indmeldte kandidater videre til de relevante skovkredsformænd, som vil indstille deres forslag til repræsentation til bestyrelsen.

Læs Dansk Skovforening høringssvar til bekendtgørelsen om vandråd m.v.