Ønsker du økonomisk støtte til partnerskabsprojekt i din skov?

Har du en god idé til et nyt projekt, der sætter fokus på bæredygtig skovbrug, så kan du nu søge økonomisk støtte. Villum fonden og Velux fonden søger projektforslag.

Har du en god idé til et nyt projekt, der sætter fokus på bæredygtig skovbrug, så kan du nu søge økonomisk støtte.

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN søger forslag til lokale, eksperimenterende partnerskabsprojekter, som kan vise vejen frem for land- og jordbrug samt for en mere balanceret og langsigtet anvendelse af det danske hav.

Hvilke projekttyper støttes?

Projekterne skal være lokale potentielt kunne bruges i en større skala på sigt. De kan fx tage afsæt i  Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger og samtidig inddrage andre lokale interessenter som f.eks. nærværende uddannelsessteder og/eller virksomheder.

Nye forretningsmodeller og teknologier, der arbejder med flere værdier end de rent økonomiske, kan også afprøves.

Kun partnerskaber kan ansøge; fx en gruppe lodsejere , en eller flere lokale virksomheder og lokale ildsjæle. Det væsentligste er, at alle relevante interessenter inddrages for at opfylde projektets fulde potentiale.

Budgetramme og ansøgningsfrist

50 mio. kr. er afsat til uddeling inden for miljøprogrammet. Hvert projekt støttes med op til 10 mio. kr.

Projektidéen skal sendes til.: