Også skovuddannelser og forskning på de åbne skovkredsmøder

Skovskolen, København Universitet, stiller op på de kommende skovkredsmøder og præsenterer sin undervisning og forskning i praktisk skovdrift. Skovskolen vil også høre skovbrugets og skovejernes behov for at kunne producere viden der kan bruges.

De fem åbne skovkredsmøder i marts og april skal især handle om EUs tømmerforordning og konsekvenserne for danske skove. Men møderne får nu et yderligere spændende indslag på programmet:

Skovskolen, København Universitet, kommer og præsenterer sin skovdriftsorienterede undervisning og sin praksisnære forskning. Skovskolen ønsker at fastholde og udvikle en tæt dialog med skovejere og skovforvaltere – om tømmerforordningen og om alle andre skovdriftsrelaterede emner.

Skovskolen kommer derfor også til skovkredsmøderne for at høre om skovbrugets og skovejernes udfordringer og behov – for på den baggrund at kunne producere viden til gavn for skovbruget.

Skovskolen er Danmarks primære omdrejningspunkt i uddannelse af skovens folk, både når det gælder udførsel, planlægning og forvaltning i bred forstand.