Oparbejdning af juletræer rammes af CORONA-restriktioner

Regeringens nylige nedlukning af kommuner i Nordjylland giver udfordringer med nogle af de opgaver der skal løses i skoven den kommende måned. Herunder særligt for de juletræer, der skal fældes og sendes rundt i landet.

Det er dog ikke alene juletræesproducenter, der rammes. Andre aktiviteter kan også blive besværliggjort af de nye anbefalinger fra regeringen. På Coronasmitte.dk kan du læse de præcise restriktioner fra regeringen.

Tiltagene skal reducere smitteudviklingen i 7 nordjyske kommuner og gælder foreløbigt frem til 3. december.

Betydningen for skovbruget

Der er ikke krav om at virksomheder eller produktion lukker ned.

Regeringen har dog kraftigt opfordret arbejdsgivere til ikke at lade medarbejdere med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde. Det vil sige, at der ikke er tale om et lovgivningsmæssigt forbud mod at krydse kommunegrænserne, men en kraftig opfordring.

Opfordringen gælder også virksomheder, som er hjemmehørende udenfor de 7 kommuner, men som har medarbejdere bosat i en af de omfattede kommuner.

Både produktionsvirksomheder og andre virksomheder opfordres derfor til i nedlukningsperioden at drive virksomheden med de medarbejdere, som bor indenfor kommunen. Der opfordres til at medarbejdere, der bor lokalt, tager ekstra vagter, eller at der aftales andre lokale løsninger.

Det er dog helt op til virksomhederne selv at tilrettelægge arbejdet, så produktionen kan gennemføres. Det kan skabe lidt udfordringer særligt for juletræsproducenter og andre aktiviteter der anvender vandrende arbejdskraft.

Særlige retningslinjer i forhold til kritiske funktioner

For medarbejdere der varetager kritiske funktioner gælder særligt retningslinjer. Vurderingen af om en funktion er kritisk skal laves lokalt.

Forsyningsvirksomhed, herunder energisektoren, vandsektoren, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv. nævnes som eksempler på kritiske funktioner.

Godstransporten rammes også

Godstransport er som udgangspunkt kritisk, og transport af gods til og fra og gennem de omfattende kommuner er fortsat muligt af hensyn til forsyningssikkerheden.

Alligevel er det regeringens anbefaling, at chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner, ikke bør udføre arbejde uden for deres bopælskommune, for at begrænse risikoen for spredning af virus.

Chauffører og transportarbejdere der bor uden for kommunerne kan bringe gods ind og ud, men bør ikke opholde sig i længere tid i kommunen.

Udenlandske medarbejdere skal blive i Nordjylland

Der er indført et særligt indrejseforbud for personer uden fast bopæl i Danmark som betyder, at tager udenlandske medarbejdere hjem, kan de ikke vende tilbage for at tage ophold eller arbejde i Nordjylland før restriktionerne ophæves igen.

Befinder de udenlandske medarbejdere sig allerede i Nordjylland opfodres de til at følge de samme retningslinjer, som den danske arbejdskraft.

Adgang til kompensation forbedret

Som følge af de skærpede restriktioner er der nu også indgået en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om en ny model for lønkompensation i de syv berørte nordjyske kommuner.

Aftalen har til hensigt at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den nuværende ekstraordinære smitteudviklingssituation i Nordjylland.