Opgørelse af skaderne efter stormen 5. december

Skovforeningen samler nu et overblik over skaderne på skovene. Send dit bedst mulige skøn til din skovkredsformand, til din skovdyrkerforening eller til din HedeDanmark-skovregion.

Stilheden har sænket sig efter stormen torsdag 5. december. Det var den anden storm inden for 40 dage, og det sætter sine spor i skovene.

Skovforeningen samler nu et overblik over skaderne, blandt andet for at kunne indberette til Stormrådet som skal beslutte om stormfaldsordningen aktiveres så de forsikrede skove kan få udbetalt erstatning og søge om tilskud til genplanting.

Tal for skaderne indsamles i skovkredsene

Vi indsamler data for de enkelte skovkredse gennem skovkredsformændene, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark.

Vi beder om disse data:
  • Hvor i landet ligger skoven?
  • Hvor mange m3 træ er stormfældet – i totalmængde, ikke kun salgbar masse?
  • Er det fladefald eller spredt fald?
  • Hvor stor en andel af det stormfældede træ er knækket?
  • Er der tale om løv eller nål?

Hvis du er kunde eller medlem hos Skovdyrkerforeningerne eller HedeDanmark, så send din opgørelse til disse organisationer som så samler tallene og melder dem til Skovforeningen

Hvis du ikke er tilknyttet Skovdyrkerforeningerne eller HedeDanmark, så send din opgørelse til din skovkredsformand senest mandag den 16. december.:

Send kun din opgørelse ét sted hen – så er vi sikker på at dine tal kun bliver talt med én gang.

Vi er klar over hvor svært det er så kort tid efter stormen at vurdere skadernes omfang. Nogle skove er meget hårdt ramt og endnu ikke til at færdes i.

Vi beder derfor i første omgang om det bedst mulige skøn. Det kan senere korrigeres over for Stormrådet om nødvendigt.

Stormrådet mødes 16. januar 2014 for at afgøre om stormfaldsordningen træder i kraft

Stormrådet giver således skovene god tid til at overskue situationen.

Når Skovforeningen har fået alle tallene ind efter den 16. december, sender vi den første samlede opgørelse ud til kontrol og eventuel justering hos skovkredsformændene, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark inden jul.

Herefter sender vi den endelige indberetning til Stormrådet senest søndag 8. januar.