Opråb til politikerne: Kopiér vores nabolande

Sammenlignet med andre lande anvendes byggematerialer i træ kun i begrænset omfang i Danmark. Det til trods for at de udgør grønne alternativer og gode supplementer til beton og stål. Fremmer vi træbyggeri i Danmark understøtter vi en dansk træsektor, der er vigtig for dansk økonomi og som understøtter beskæftigelse i landdistrikterne.

Danske bygningseksperter og arkitekter der ønsker at fremme og arbejde med grønt byggeri, ser med stigende interesse og misundelse på vores nabolande.

Her går udviklingen stærkt indenfor grønt byggeri drevet af politiske medvinde, innovation og intelligente lovgivninger.

I lande som Tyskland, Sverige, Norge og Finland udvikles og udnyttes i stigende grad de nyeste former for træelementer i byggeriet og kortlægges og dokumenteres deres positive miljøegenskaber.

Eksperter fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras opfordrer i et indlæg på Licitationen politikerne til at lade sig inspirere af vores nabolande.

Politisk lydhørhed

Skal Danmark leve op til sine langsigtede klimamålsætninger om et fossiltfrit samfund, er det afgørende at vi handler og ændrer materialevalget i dansk byggeri hurtigt nu.

Regeringen og S, DF, R og SF har derfor i dag taget fat på udfordringen og afsat 3 millioner kroner til et gennemgribende analysearbejde, der skal samle viden omkring klimavenligt byggeri, herunder træbyggeri. Det skal sikre, at alle byggeriets parter kan omsætte den nyeste viden, forskning og innovation til praksis.

Den danske træsektor står klar til at løse opgaven

Øges efterspørgslen efter træ til byggeriet i Danmark, understøttes en sektor med stor betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Skovene i Danmark og de produkter der fremstilles i Danmark af træ, bidrager årligt til beskæftigelsen af op imod 115.300 danskere og med op imod 77 mia. kr. til BNP. Det viser nye tal for den danske træsektor.

Dansk Skovforening anbefaler sammen med en række andre organisationer i en artikel i blandt andet Århus Stiftstidende politikerne at skabe bedre rammer for træbyggeri i Danmark.

Læs også nyheden ”Tømrer i Næstved bygger bæredygtigt” på TV2 ØST’s hjemmeside.