Opskruet debat om brændefyring

Konference på Christiansborg afslørede stor usikkerhed om brændefyringens eventuelle skadevirkninger. Der er ikke umiddelbart udsigt til afgifter på brændeovne.

 

Over 120 kamplystne debattører plus en stribe folketingsmedlemmer deltog i Det Økologiske Råds konference ”Brændefyring og alternative løsninger” på Christiansborg den 15. marts.

Kampen stod om hvorvidt brændefyring er godt eller skidt for miljøet og sundheden. Og om hvorvidt brændeovne bør pålægges en afgift som Det Økologiske Råd foreslår.

Hvor farlig er røgen fra danske brændeovne?

Det Økologiske Råd underbygger sit budskab imod brændeovnsfyring med store tal fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) for hvor meget brændeovne forurener. Tallene blev også brugt i markedsføringen af den aktuelle konference. Det stod dog klart efter debatten, at:

  • Det Økologiske Råds retorik om brændeovnes luftforurening bygger på fordrejede gengivelser af DMUs tal.
  • Brændeovnenes bidrag til luftens indhold af små partikler i Danmark er i størrelsesordenen 4 %, ifølge DMU.
  • Der er usikkerhed om partiklerne fra brænderøg er lige så farlige som fx partikler i bilers udstødning. Det er dog påvist at partikler fra brænderøg i højere grad forlader kroppen igen efter indånding.
  • Lokalt kan brænderøg være generende og sundhedsskadelig for naboer.
  • Generende og sundhedsskadelig røg stammer fra et lille mindretal af brændeovnsejere der ikke fyrer ordentligt.

Debatten bygger i høj grad på gamle tal, fejlagtige tal og manglende tal. Det dødstal der florerer i debatten i øjeblikket – at 200 danskere får forkortet livet hvert år på grund af brændeovnsfyring – er højst usikkert fordi det bygger på stærkt usikre gæt og antagelser.

Der var derfor bred enighed i politikerpanelet om at mængden og farligheden af røgen fra danske brændeovne bør undersøges nærmere. Der var også bred enighed om at der bør investeres i informationskampagner.

Løser en afgift problemet?

Politikerne var ikke enige i spørgsmålet om afgifter på brændeovne. Per Clausen, Enhedslisten, og Per Dahlgaard, Dansk Folkeparti, var mest åbne for ideen. Tage Leegaard, Det Konservative Folkeparti, og Eyvind Vesselbo, Venstre, afviste den.

Eyvind Vesselbo holdt sig til et stærkt argument: En generel afgift på alle brændeovne gør hverken fra eller til overfor det reelle problem, nemlig at et lille mindretal af brændeovnsejere ikke fyrer ordentligt og derved står for langt den største og værste del af brændeovnenes forurening.

Er der træ nok i fremtiden?

Et andet spørgsmål i debatten drejer sig om hvorvidt der er træ nok i fremtiden til at fylde både Danmarks 600.000 brændeovne og fx fjernvarmeværkerne med miljøvenligt brændsel. Nogle mener at træ til energi bliver en mangelvare i Danmark.

Men der tyder tallene ikke på: I 2008 dækkede træ 43 % af hele Danmarks forbrug af vedvarende energi. Det svarer til cirka 60 petajoule: 25 PJ fra danske skove, 10 PJ fra haver, læhegn og lignende, 5 PJ fra affaldstræ og 20 PJ importeret træ.

Energistyrelsen forudser i sin rapport Energiforsyningssikkerhed i Danmark fra februar 2010 at Danmark vil have fordoblet sit forbrug af træenergi i 2020.

Det stemmer fint med Skovforeningens vurdering af at de danske skove her og nu kan øge sin energitræproduktion med 50 % uden at mindske leverancerne af råtræ til træindustrien. Og i 2020 er en fordoblet dansk produktion af energitræ højst sandsynlig. Træet står derude, og der kommer mere til hvert år.

Link til debatten

En aktuel opdatering af link til debatten findes på brændeovnsproducenternes hjemmeside.

Debatten kører i det hele taget heftigt på nettet, se fx her på Berlingerens debatside.

Læs også

Læs om hvordan du får mest brænde for pengene, opbevarer brænde og tørrer dit brænde i vores store brændeguide. Og find skove der sælger billigt brænde direkte fra skoven.