Optag og lagring af CO2 er vigtigst for en god klimaløsning

Der er ikke en enkelt løsninger til at mindske klimaforandringerne. Lars Christian Lilleholt peger på optag og lagring af CO2 som et af de vigtigste tiltag. Her er mere skov og bæredygtig skovdrift den oplagte løsning.

Træers vækst hjælper klimaet. Gennem fotosyntese optager træer CO2 fra luften og lagrer det som kulstof.

Hvad er den rette vej til et fossilfrit samfund? Mandag den 18. marts satte Dansk Industri fokus på lagring af energi. Jo større andel sol- og vindenergi der er i det samlede energisystemet des mere fleksibilitet og lagring er der behov for, da produktionen af sol- og vindenergi ikke er jævnt fordelt og passer til vores forbrugspeaks.

Det forventes, at elforbruget stiger dobbelt så meget som varmeforbruget. Samtidig er der behov for at fleksibiliteten i systemet 4 dobles for at kunne rumme sol- og vindenergien. For at løse problematikken omkring lagring af energi blev det foreslået, at der oprettes et nationalt center for energilagring, som skal forske i området og tænke på tværs af fagligheder.

Mere skov og bæredygtig skovdrift oplagt løsning

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt pointerede dog i sit oplæg, at lagring af energi ikke løser klimaudfordringerne alene, og at optag og lagring af CO2 er en af de helt centrale løsninger. Mere skov og bæredygtig skovdrift er oplagt til både at opsamle og lagre CO2. Lars Christian Lilleholt er selv fortaler for også at anvende biomasse i energiproduktionen, og biomassen kan netop bidrage til fleksibiliteten. Men det er svært at finde politiske flertal for brug af biomassen. Et aktuelt eksempel er begrænsningerne for konvertering til flis på kraft- varmeværker.

Dansk Skovforening arbejder fortsat på at mindske biomasseforskrækkelsen blandt politikerne gennem samarbejdet Træ til Energi. Vi har et produkt, der understøtter den grønne omstilling, og som kan lagres og bruges når behovet opstår uafhængig af sol og vind.