Opvarmning med brænde eller olie?

Olieprisen er steget betydeligt de seneste år og ventes i 2006/2007 at ligge over 60 $ pr. tønde.

Derimod har prisen på brænde i en årrække fastholdt sit niveau. Resultatet er at det i Danmark er blevet økonomisk mere fordelagtigt at fyre med brænde i forhold til olie.

Læs artiklen fra Skoven nr. 3 2006 (PDF-fil).

Læs også

Se kort med som viser skove der sælger brænde og gode tips i vores store brændeguide.