Organisering af skov- og naturejere ved Nationalpark Skjern Å

Skovforeningen opfordrer lodsejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Vi giver råd og vejledning.

Forslaget til Nationalpark Skjern Å er i høring frem til den 9. maj 2011.

Det er vigtigt for lodsejernes interessevaretagelse at de engagerer sig lokalt og påvirker beslutningerne så tidligt som muligt i nationalparkens tilblivelse. Det siger alle erfaringer fra Skovforeningens medlemmer i andre nationalparker eller undersøgelsesområder.

Vi opfordrer derfor skov- og naturejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjern Å til at organisere sig. Langt det meste af det lokale arbejde for at sikre ejernes vilkår i nationalparken skal gøres af ejerne selv. Skovforeningen har ikke ressourcer til dette lokale arbejde.

Men vi giver gerne råd og vejledning til organisering, lokalpolitisk arbejde, medieomtale samt kontakt til kolleger i andre nationalparker og til myndigheder og politikere.