Ornitologerne rådgiver skovejere om duehøg

Dansk Ornitologisk Forening har udgivet en folder med anvisninger på hvordan bestanden af duehøg kan fremmes i Danmark. Læs folderen her.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har udgivet denne folder med anvisninger på hvordan bestanden af duehøg kan fremmes i Danmark.

DOF arbejder for at genoprette en naturlig bestand af duehøge i Danmark og mener at der er plads til mindst 1000-1500 par duehøge i den danske natur.

Folderen viser hvordan duehøgen kan få bedre muligheder til glæde for danskere der nyder synet af duehøgen når den jager duer, krager og fasaner i landskabet. DOF fremhæver disse råd:

  • Pas på duehøgens redetræer og de nærmeste omgivelser
  • Undgå forstyrrelse ved redestederne i yngletiden
  • Hjælp med til at beskytte duehøgene mod ulovlig bekæmpelse
  • Brug i stedet anbefalede afværgeforanstaltninger ved fasanudsætning
  • Underret lodsejere og DOF om lokaliteter, hvor der er behov for en særlig beskyttelsesindsats.