PEFC Danmarks forslag til ny skovstandard

PEFC Danmark har sendt sit forslag til revideret dansk skovstandard i høring. Der er frist for bemærkninger 1. februar 2021

Siden sommeren 2019 har en arbejdsgruppe med deltagelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Dansk Skovforening, arbejdet med et udkast til en revideret danske skovstandard.

Den danske PEFC skovstandard er godkendt under PEFC International, som kræver at standarderne revideres med 5-årige intervaller for at sikre en udvikling der passer til samfundet krav, samt implementering af eventuelle ændringer i den internationale standard.

PEFC Danmark har nu sendt resultatet af arbejdet i høring med en frist for bemærkninger den 1. februar 2021.

Læs forslaget og kom med bemærkninger

Certificering af skovdriften er frivilligt for skovejerne, men Dansk Skovforening anbefaler at skovejerne lader sig certificere for at kunne dokumentere den bæredygtige skovdrift.

Dansk Skovforening har deltaget aktivt i udviklingen af PEFC-ordningen, og vi kan særligt anbefale denne ordning, som giver skovejeren metodefrihed i skovdyrkningen.

Vi anbefaler derfor alle vores medlemmer og alle andre med interesse i dansk skovbrug til at læse skovstandarden igennem og fremsende bemærkninger til PEFC Danmark senest 1. februar 2021.