Penge til alle ansøgere til skovrejsning i 2019

Der er kommet en ekstra bevilling på 15,2 mio. kr. fra kvælstofpuljen, der supplerer de 35 mio. kr. der allerede var afsat til skovrejsning i 2019. Det betyder, at det er muligt at give tilsagn til alle ansøgte skovrejsningsprojekter, der opfylder kravene. Der skal således ikke prioriteres i ansøgningerne i år.

Landbrugsstyrelsen har meldt ud, at alle 279 ansøgere kan forvente svar senest starten 2020. De skriver samtidig, at hvis dit projekt ikke opfylder kravene, vil du som udgangspunkt modtage et høringsbrev. Kan du indsende tilfredsstillende dokumentation for at projektet opfylder kravene vil du modtage tilsagn.

Svar vil blive sendt i tast selv-service, så hold øje med indbakken.