Per Dige Pedersen ny direktør i DSHwood A/S

Per Dige Pedersen tiltræder stillingen 1. juli hvor han erstatter Peter Vind Larsen. Jørgen Røge fortsætter som direktør for den europæiske division. Parallelt med direktørskiftet styrkes selskabets bestyrelse.

DSHwood har udnævnt en ny adm. direktør, idet Per Dige Pedersen tiltræder stillingen den 1. juli, hvor han erstatter Peter Vind Larsen. Jørgen Røge fortsætter som direktør for den europæiske division.
Peter Vind Larsen har som adm. direktør igennem 2½ år stået i spidsen for en tilbundsgående turn-around af DSHwood med reorganisering, kapacitetstilpasning og fokusering af forretningen, samtidig med opbygningen af en ny forretningsenhed i Frankrig. Efter to år med negative økonomiske resultater forventes et stærkt, positivt halvårsresultatet for 2016, som understreger, at virksomheden nu er tilbage i en tilfredsstillende, overskudsgivende drift. Bestyrelsen vil gerne takke Peter Vind Larsen hans betydelige indsats i DSHwood.
DSHwood er i dag en vidtforgrenet, international virksomhed med datterselskaber og ansatte i Tyskland, Frankrig, Skotland, Indien, Vietnam og Kina. Bestyrelsen ønsker med ansættelsen af Per Dige Pedersen at tilføre virksomheden en tung, international ledelsesprofil, som kan medvirke til at sikre en fortsat positiv udvikling med stor fokus på risikostyring og forudsigelighed i de finansielle resultater.
Per Dige Pedersen, Cand. Merc. (51) er et ubeskrevet blad i skovbrugskredse, men har stor erfaring med international ledelse samt råvarehandel- og forarbejdning. Per har bl.a. været adm. direktør i 6 år for DLA Agro Group (Fredericia) med 80 ansatte og en omsætning på over 4 mia.kr. Senest har Per været divisionsdirektør i den amerikanske ITW koncern med ansvar for 350 medarbejdere i en række europæiske datterselskaber, herunder Tyskland.
Parallelt med direktørskiftet er der gennemført en styrkelse af selskabets bestyrelse. Med valget af Torben Friis Lange (AarhusKarlshamns AB) og Kristian Eriknauer (Arla Foods) er bestyrelsen blevet tilført væsentlige kompetencer indenfor råvarehandel- og forarbejdning, risikostyring, forretningsanalyse og governance. Samtidig udtræder Esben Møller Madsen som bestyrelsesmedlem efter 8 års stor og engageret indsats.
Vi ser frem til et fortsat stærkt og tæt samarbejde med selskabets kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Toke Foss, T: 40709600.
Med base i Fredericia og med 50 medarbejdere i 7 lande er DSHwood en global virksomhed, der handler med alle gængse råtræprodukter af løv- og nåletræ samt savet træ og biobrændsel. Gennem sit verdensomspændende netværk sikrer DSHwood tryg afsætning og forsyning af kvalitetstræ til møbelfabrikker, finerværker, savværker, cellulosefabrikker og varme- og energi værker til optimale priser for alle parter. Selskabet er ejet af Dansk Skovforening.