Phytophthora konstateret i Sorøs skove

Norsk laboratorium bekræfter fund af den frygtede træsygdom phytophthora i Sorø Akademis skove. Der er dog endnu uklart om det er den særligt agressive Phytophthora ramorum. Se tv-indslag med direktør Jens Kristian Poulsen, Sorø Akademi.

I 2012 blev i Sorø Akademis Skove konstateret træer med symptomer der kunne skyldes den frygtede plantesygdom phytophthora. Prøver fra vand og jord i skovene er nu undersøgt af et norsk laboratorium som konkluderer at der faktisk er phytophthora til stede.

Phytophthora er en slægt af alger, og den omfatter en lang række arter. Der skal nu yderligere undersøgelser til for at afgøre hvilken phytophthora-art der er tale om i Sorøs skove, og om det i værste fald er det den særligt agressive art Phytophthora ramorum.