Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land nu i høring

Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land nu i høring. Kom gerne med input.

Nationalpark Skjoldungernes Land åbnede i 2015. I foråret 2016 udsendte nationalparkbestyrelsen et ideoplæg som led i udarbejdelsen af den første egentlige plan for Nationalparken. Idéfasen sluttede den 18. april, og de indkomne forslag har dannet grundlag for det forslag til nationalparkplan, som nu er sendt i høring.

Nationalparkbestyrelsen efterlyser ideer og forslag fra lokalbefolkningen, som herefter kan indarbejdes i den endelige plan, der skal gælde for perioden 2017-2023.

Skovforeningen er repræsenteret i bestyrelsen ved Silvia Munro, Ledreborg Slot.

Læs oplægget og send dine ideer og ønsker

Det er vigtigt for lodsejernes interessevaretagelse at engagere sig lokalt og påvirke beslutningerne i forbindelse med udviklingen af nationalparken. Det siger alle erfaringer fra Skovforeningens medlemmer i andre nationalparker eller undersøgelsesområder.

Vi opfordrer derfor skov- og naturejere med arealer inden for eller nær Nationalpark Skjoldungernes Land til at hente materialet og læse det igennem og sende jeres ideer, ønsker og andre bemærkninger til Nationalparkens bestyrelse. Det er nu, at I kan påvirke processen bedst muligt.

Send gerne kopi af jeres eventuelle bemærkninger til Skovforeningens sekretariat på info@skovforeningen.dk.

Borgermøder

I forbindelse med høringen afholdes en række borgermøder i januar 2017, hvor du kan få mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. De kan ses i materialet. Møderne afholdes på følgende datoer:

  • 16. januar kl. 19.00-21.00 i Allerslev, Lejre Kommune. Sted ikke aftalte endnu. Oplyses på hjemmesiden.
  • 18. januar kl. 19.00-21.00 på Roskilde Rådhus, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
  • 26. januar kl. 19.00 – 21.00 – Sognegården i Skibby, Kirkestrædet 4, 4050 Skibby.