Plant træer til energi

Siden brændekomfurerne på landet i 1950’erne blev erstattet med gas og el, og brændefyrene blev erstattet med olie, har skovbruget søgt at minimere produktionen af træ til energi.

Nu er tiden inde til at skifte kurs. Skovene kan yde et betydeligt bidrag til den grønne omstilling – hvis vi handler.

Anbefaling til skovejerne om at plante træer til energi

Træ til Energi – samarbejdet imellem Dansk  Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne – anbefaler nu skovejerne at dyrke energitræ målrettet ved øget og mere konsekvent brug af hurtigvoksende hjælpetræer i kulturer.

Vi har hidtil været tilbageholdende med en generel anbefaling. Skovejerens ekstra investering kan være spildt hvis afsætningen svigter. Og ejeren kan tilmed stå med en slem regning for at få fjernet energitræer der ikke kan sælges til formålet.

Men nu tør vi anbefale investeringen i flere hjælpetræer. Energistyrelsens analyser fra maj 2014 viser at biomasse bliver meget vigtig for Danmarks energiforsyning. Den begrænsende faktor på langt sigt bliver udbuddets størrelse.

Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen meldte derefter klart ud: ”Brug løs af biomassen så længe den er bæredygtig”. Og biomasse fra danske skove er absolut bæredygtig. Ministeren slår endda fast at statens manglende afgiftsprovenu ikke må hindre den grønne omstilling.

Markeds-sug er afgørende

Lige nu drives udviklingen i forbruget af energitræ af dampproducerende industrianlæg der omstilles fra kul eller naturgas til træflis. Omstillingen fremmes af en velfungerende støtteordning.

Samtidig omstilles de centrale kraftværker fra kul til træ. Det får megen omtale, men af tekniske og logistiske grunde er betydningen for dansk skovbrug behersket.

Langt vigtigere bliver næste led i kæden – omstilling af de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker i de større provinsbyer. Hvis de vælger træflis som nyt brændsel, får det afgørende betydning for skovene i landsdelen. Det er dét der skal til i de kommende år for at få skovene til at investere i produktion af energitræ.

Husk de enorme fordele

Ekstra produktion af træ til energi har enorme fordele. Det er vigtigt at både vælgere og politikere kender dem, så fortæl dem til familie, venner, kolleger, naboer og alle andre:

  • Selvforsyning: Danmark har fuld kontrol over sine egne træer.

  • Fleksibilitet: Høsten kan tilpasses varierende behov gennem året og mellem årene.

  • Den gode klimaeffekt virker så snart træerne sættes i jorden. De opsuger CO2 og lagrer kulstof og solenergi indtil de brændes af hvor de sparer kul, olie og gas.

  • Træer er støjfrie, lugtfrie og smukke.

  • Ingen omkostninger for natur og miljø: Merproduktionen sker uden at berøre naturarealer, uden gødning og med samme lave forbrug af sprøjtemidler som dansk skovbrug er kendt for.

  • Øget beskæftigelse, endda i landområderne hvor behovet er størst.

  • Produktionen af tømmer, brædder og planker reduceres ikke. Merproduktionen sker med hjælpetræer.