Politikere kigger på urimelige ejendomskategoriseringer

Parterne bag boligskatteforliget kigger nu igen på kriterierne for kategorisering af ejendomme efter kritik af, at de nye kategoriseringer rammer skævt. Dansk Skovforening har netop afholdt et webinar om kategoriseringen – er du medlem, har du adgang til en optagelse af webinaret, hvor du kan få mere info.

Mange ejere af mindre ejendomme på landet – både skov- og landbrugsejendomme – har i uge 15 fået besked fra Vurderingsstyrelsen om, at deres ejendom skifter kategori til ejerbolig i vurderingssammenhæng.

Det sker i forbindelsen med implementeringen af ny ejendomsvurderingslov fra 2019 og et nyt ejendomsbeskatningssystem, som betyder, at alle ejendomme skal placeres i én af fire kategorier: Ejerbolig, landbrugsejendom, skovejendom eller erhvervsejendom/grund i kolonihaveområde.

Og en omkategorisering – især fra skovejendom til ejerbolig – kan have store økonomiske konsekvenser for de skovejere.

Derfor er det glædeligt, at der politisk nu åbnes op for at se på, om kriterierne for kategoriseringen af ejendomme på landet rammer skævt. Onsdag den 19. april mødes regeringen med forligspartnerne bag boligskatteforliget for at drøfte håndteringen af de nye skatteregler for ejendomsvurderinger.

Særligt mindre skovejendomme under 15 ha har været i søgelyset, og her er det blevet vurderet, om boligmomentet vejer tungere end anvendelsen af jorden til skovdrift.

Økonomiminister Stephanie Lose sagde tirsdag den 18. april til Landbrugsavisen.dk, at:

”Vi har i regeringen aftalt, at skatteministeren (Jeppe Bruus (S), red.) nu tager en drøftelse med partierne om udmøntningen af de nye skatteregler for landejendomme. Vi står selvfølgelig på mål for det nye boligskattesystem, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, men implementeringen skal selvfølgelig være knivskarp. Den proces, der lige nu kører vedrørende landejendommene, har skabt massiv bekymring og usikkerhed for de mennesker og familier, det handler om.”

I Dansk Skovforening mener vi, at kriterierne for, hvornår en skov har produktionspotentiale, og afvejningen over for boligmomentet er skæve og på nogle punkter direkte i modstrid med regeringens politik på naturområdet. Det gælder særligt for de mindre skovejendomme, der har udviklet natur som fx urørt skov på hele eller en del af deres ejendom.

De har stor sandsynlighed for at blive omkategoriseret til ejerbolig med en væsentlig højere beskatning til følge på sigt.

Derimod har ejere, som har plantet juletræer eller anden intensiv drevet skov, større sandsynlighed for at beholde deres kategorisering som skovejendom. Det betyder, at ejere, der af egen frivillighed har fulgt regeringens ønske om udlægning af større areal til natur, straffes.

Vi kan hjælpe dig!

Er du en af de skovejere, der har fået brev om en ny kategorisering? Så er det vigtigt, at du inden den 28. april indsender så mange relevante faktuelle oplysninger som muligt, hvis du er uenig i omkategoriseringen.

Dansk Skovforening yder rådgivning til medlemmer, der er ramt af omkategorisering – kontakt en medarbejder fra erhvervspolitisk afdeling for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Du kan også se eller gense vores webinaret om kategoriseringen af skovejendomme – klik her for at komme til siden på medlemsdelen af Dansk Skovforenings hjemmeside.