Postkort i stedet for partikelfiltre til brændeovne

Miljøministeren overvejer at kræve partikelfiltre på brændeovne. Men langt billigere og hurtigere vil det være hvis der blev fyret korrekt. Dansk Skovforening foreslår et postkort i millionoplag.

Bølgerne går højt om brændeovne i disse dage. Ovnene bliver beskyldt for at være en ligeså stor kilde til partikelforurening som biler.

Miljøminister Connie Hedegaard udtaler at hun betragter forurening fra brændeovne som et af de alvorligste miljøproblemer i byområder og at hun er parat til at kræve partikelfiltre på brændeovne hvis det er en mulig løsning.

Masser af forskning sættes i gang

Mange af de partikler vi måler, er partikler fra andre lande som driver hertil med vinden. Men brændeovne – og trafik – udsender forbrændingspartikler i lav højde hvor mennesker opholder sig, så man bør sørge for at fyre rigtigt for at undgå de værste gener siger seniorforsker Marianne Glasius, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) til Træ.dk.

Det er netop Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) som tidligere har beregnet at halvdelen af Danmarks direkte udslip af fine partikler kommer fra brændeovne og brændselsfyr.

DMU, Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Arbejdsmiljøinstituttet går nu i gang med at undersøge partikelforureningen fra brændeovne mere grundigt. Resultatet vil foreligge om 2-3 år.

Århus Universitet skal samtidig lede et projekt om helbredseffekter af brændeovnsrøg.

Og DMU går i gang med en sociologisk undersøgelse af danskernes vaner med og følelser for brændeovnen.

For lidt viden om hvor farlig brændeovnenes forurening

Centerchef på Teknologisk Institut, Frank Elefsen, har i debatten manet til besindighed for at undgå panikløsninger.

– Vores mistanke er at det er de gamle brændeovne som er de store syndere. Måske er det bedste at få udfaset dem i stedet for at investere millioner i at udvikle og montere partikelfiltre til alle brændeovne.

Frank Elefsen peger også på at man endnu ikke ved om partikler fra brændeovne er lige så farlige som partikler fra dieselkøretøjer. Der er brug for flere målinger for at kunne vurdere omfanget og virkningen af forurening fra brændeovne.

– I den undersøgelse der ligger til grund for den seneste fokus på brændeovne, er målingerne foretaget på en kold vinterdag hvor der ikke var vind, og så har man skalleret undersøgelsen op til landsdækkende tal, siger Frank Elefsen til altinget.dk.

Læge og professor Steffen Loft fra Københavns Universitets Institut for Folkesundhed har til Metroxpress udtalt:

– De sundhedsmæssige konsekvenser er ikke lige så alvorlige som konsekvenserne af partikelforureningen fra biltrafikken fordi brændeovnene er spredt over hele landet. Men deres udledning er stadig et stort problem som der bør gøres noget ved.

Lad et postkort klare det

Alle er dog enige om at en stor del af brændeovnenes forurening skyldes at folk fyrer forkert. Effektiv oplysning vil derfor kunne sænke forureningen langt hurtigere og billigere end partikelfiltre.

Dansk Skovforening foreslår et postkort i millionoplag. Der findes allerede masser af god information om korrekt brændefyring – se fx links til højre for denne artikel. Men informationerne ligger i foldere og på hjemmesider som man ikke har ved hånden når man fylder ovnen. Folk læser typisk fyringsrådene én gang og aldrig mere.

Der er brug for at folk konstant bliver mindet om de få, enkle og vigtige fyringsråd. De kan stå på et postkort. Postkortet bør trykkes i millionoplag og distribueres af alle skorstensfejere, brændehandlere, benzintanke, skove og hvor som helst folk køber brænde i Danmark. Hver evig eneste gang man køber brænde, skal man have postkortet stukket i hånden. Også selv om man har fået det før.

Det vil måske koste en tusindedel af hvad forskning, udvikling og distribution af partikelfiltre vil koste. Og det vil virke meget hurtigere. Det er forsøget værd.

Køb brænde og få tips

Find skove der sælger brænde  og gode tips i vores store brændeguide.