Praksisnære workshops om biodiversitet i skov

Mulighed for at deltage i 5 forskellige gratis seminarer rundt om i landet, der skal give idéer til praktikere. Tilmeldingsfristen nærmer sig.

Forsøg i Gribskov med afbrænding af bøgetræ ved basis. Formålet er at skabe levesteder for vedboende svampe og biller knyttet til skader i levende bøgetræer.

Københavns Universitet og flere lodsejere afholder, som en del af et større projekt, i denne måned fem forskellige workshops med fokus på forvaltning af biodiversitet i skov. Formålet er at bygge bro mellem skovforvaltere og forskere og samle viden og pointer til en kommende håndbog om forvaltning af biodiversitet i de danske skove.

De fem workshops er placeret rundt om i landet, og driftsformålet på de deltagende ejendomme er meget forskelligt. Nogle ejendomme har fokus på vedproduktion med biodiversitetshensyn, mens andre ønsker at optimere biodiversiteten.

Hver workshop indledes med et kort oplæg fra den lokale vært og projektets forskere, hvorefter tingene diskuteres i praksis i skoven. Målgruppen er skovejere og forvaltere med praktisk interesse for at gøre en forskel for biodiversiteten i de skove de varetager.

Det 5 workshops er følgende:

  • Workshop 1: Gråstenskovene, Udlæg af urørt Skov – konvertering og naturgenopretning. Tid: 21. august kl.: 10-16
  • Workshop 2: Salten Langsø skovadministration, Biodiversitetshensyn i det certificerede skovbrug. Tid: 22. august kl.: 10-15
  • Workshop 3: Lille Vildmose Skovdrift med fokus på optimering af biodiversitet. Tid: 23. august kl.: 10-16
  • Workshop 4: Stiftelsen Sorø Akademi, Biodiversitetshensyn i det flersidige skovbrug. Tid: 29. august kl.: 10-16
  • Workshop 5: Svanninge Bjerge, Konvertering af forstlig dyrket skov til Vildskov. Tid:  30. august kl.: 10-16

Deltagelse er gratis og tilmeldingsfristerne er mandag den 13. august for workshop 1-3 og torsdag den 16. august for workshop 4 og 5. Tilmelding foretages via e-mail hos Rasmus Riis Hansen, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima: rasmus.riis-hansen@snm.ku.dk

Nærmere detaljer om mødested og program fremsendes til tilmeldte deltagere.

I SKOVEN 6/7 2018 kan der læses mere om projektet.