Pressemeddelelse: 50.000 likes til ‘Stop brændeafgiften’

Facebooksiden "Stop brændeafgiften" har fået 50.000 likes efter sine 2 første måneder. Det beviser at der er massiv folkelig modstand imod afgiften på brænde.

Facebooksiden “Stop brændeafgiften” har fået 50.000 likes efter sine 2 første måneder.

– Vi vidste at vi tog en chance da vi gik på facebook med “Stop brændeafgiften” 10. september. Hvis siden kun fik nogle tusinde likes, ville det fortælle politikerne at danskerne ikke havde store problemer med brændeafgiften. Men nu har siden 50.000 likes, og det beviser at der er massiv folkelig modstand imod afgiften på brænde, siger kommunikationschef Martin Einfeldt, Dansk Skovforening, som er en af redaktørerne bag siden.

7 partier i Folketinget aftalte, uden at de selv vidste det, brændeafgiften i energiforliget i 2012. Men nu er det uklart om forligspartierne vil vedtage en lov om brændeafgiften. Alle venter på et konkret forslag fra regeringen. Regeringen er nu under hårdt tidspres hvis en lov skal vedtages inden 1. januar 2014 som aftalt i energiforliget.

Når den politiske kamp spidser til, sandsynligvis i den kommende måned, vil udviklingen blive rapporteret tæt på “Stop brændeafgiften”.

På “Stop brændeafgiften” kører en heftig debat om afgiften

… og der er stor enighed om dens mange skadelige og utilsigtede virkninger:
  • Tabte arbejdspladser i skovene, hos biobrændselhandlerne og hos vognmændene

  • Vanvittigt bureaukrati

  • Ikke-brændeprodukter (fx raftehegn, strøelse, afdækningsflis) får også brændeafgift

  • Social slagside: Det bliver dyrere at bo på landet hvor brænde ofte er en nødvendig varmekilde

  • Mere grænsehandel

  • Mere sort brænde

  • Mere afbrænding af urent træ

  • Mere CO2-udledning fra træ der rådner op i skovbunden i stedet for at spare kul, olie og gas

  • Stor skade på skovenes økonomi og muligheder for fortsat at dyrke løvtræ

  • Provenuet til staten forsvinder i administration, ændret forbrug og understøttelse til mange hundrede nye arbejdsløse.

www.facebook.dk/stopbraendeafgiften kan læses af alle, også hvis man ikke selv har en profil på facebook.

Bag “Stop brændeafgiften”  står …

Biobrændselsforeningen, Dansk Skoventreprenør Forening, Dansk Skovforening, Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, Danske Træindustrier, HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne.