Pressemeddelelse: Over 1 million m3 træ væltet i private skove

Skovenes direkte tab efter de to storme 28. oktober og 5. december 2013 skønnes til knap 300 millioner kr. Dertil kommer et indirekte tab på længere sigt.

De to storme 28. oktober og 5. december 2013 væltede over 1 million m3 træ i de private skove og kommunale skove. Tabet her skønnes til knap 300 millioner kr., og dertil kommer et indirekte tab på længere sigt.

Skønnet over de stormfældede mængder i de private og kommunale skove er baseret på indberetninger fra Dansk Skovforenings skovkredse, Skovdyrkerforeningerne og HedeDanmark:

  • Nordlige Jyllands Skovkreds: 430.000 m3
  • Sydlige Jyllands Skovkreds: 170.000 m3
  • Fynske Skovkreds: 180.000 m3
  • Sjællandske og Storstrøms Skovkredse: 300.000 m3

I alt 1.080.000 m3. Skønsmæssigt udgør nåletræ 85 % og løvtræ 15 % af de stormfældede mængder.

Ved siden af det har Naturstyrelsen tidligere vurderet at der i statsskovene er væltet 400.000 m3.

2013 blev det femteværste stormår nogensinde for de danske skove – efter 1999, 1981, 1967 og 2005.

Skovenes direkte tab skønnes til knap 300 millioner kr.

De økonomiske konsekvenser for skovene er alvorlige.

Det direkte tab i form af oprydningsomkostninger og ødelagt træ er cirka 250 kr./m3, i alt knap 300 millioner kr.

Dertil kommer det indirekte tab ved de mange ødelagte mellemaldrende bevoksninger som går glip af den vigtige vækst og værditilvækst frem til fuld hugstmodenhed. Samtidig mister skovejerne handlefrihed i valget af rækkefølge og tempo for den løbende foryngelse af skovens bevoksninger.

16. januar beslutter Stormrådet om stormfaldsordningen træder i kraft

Hvis Stormrådet vurderer at der er faldet mere end 1 års normalhugst i en landsdel, bliver stormfaldsordningen aktiveret. Det betyder:

  • at skovejere kan få udbetaling fra deres forsikring
  • at skovejere kan få tilskud til genplantning med robuste træarter.

Skovforeningen vurderer at der er faldet så rigeligt med træ at Stormrådet må lade stormfaldsordningen træde i kraft.

Nu håber skovbruget på frost

Den hidtil milde og våde vinter har gjort det sværere at komme ud og bjærge det stormfældede træ.

Derfor håber skovbruget på en længere periode med frost så skovningsmaskiner og udkørselsvogne kan rydde op i skovene uden at skade skovveje og skovbund.

Yderligere oplysninger

  • Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening, js@skovforeningen, telefon 4020 0597.
  • Tanja Blindbæk Olsen, afdelingsleder i Dansk Skovforening, to@skovforeningen.dk, telefon 2537 1977.