Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011

I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.

Statistikken for brændepriser laves på årsbasis. Den seneste statistik rækker derfor frem til 31. december 2011.

Priserne i de enkelte handler kan variere meget. Det skyldes at brænde typisk afsættes lokalt og i små partier ad gangen, og der kan være store forskelle på den lokale udbuds- og efterspørgselssituation.

Grafen viser prisudviklingen for brænde og sankebrænde af bøg fra danske private skove i perioden 2003 til 2011 i faste priser.

I 2011 var gennemsnitspriserne 280 kr.+moms pr. rummeter for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr.+moms pr. rummeter for sankebrænde af bøg. Det fremgår at prisen gennemsnitligt for sankebrændet har været helt stabil siden 2004.

Prisen kan omregnes til en kubikmeterpris ved at dividere med 0,68. Volumen i rummeter omregnes til kubikmeter ved at gange med 0,68.

Private Skoves Økonomi 2011 – letlæselig og i farver

Ovenstående statistik for brændepriserne er et uddrag fra ”Private Skoves Økonomi 2011” (tidligere “Regnskabsoversigter for dansk privatskovbrug”).

Det er en årlig statistik baseret på indberetninger af regnskabstal fra private skove. Tallene viser hvor skovene tjener penge, hvor omkostningerne ligger og hvordan posterne har udviklet sig i de seneste 10 år.

Den nyeste udgave af statistikken – Private Skoves Økonomi 2011 – ligner dog ikke de tidligere: Den er grundigt omredigeret så den er blevet let at overskue og blive klog af. Og graferne er i farver.

Private Skoves Økonomi 2011 er klar fra trykkeriet senere i november. Bestil den hos info@skovforeningen.dk. Den koster 150 kr. for medlemmer af Skovforeningen og 300 kr. for andre. Begge priser er eksklusive moms og porto.