Prisstatistik for april 2008

April måneds prisstatistik er en positiv overraskelse for de danske skovejere, i en tid der ellers er præget af svigtende markeder rundt os. Specielt eg, ask, emballage- og cellulosetræ er det værd at lægge mærke til.

April måneds prisstatistik er en positiv overraskelse for de danske skovejere, i en tid der ellers er præget af svigtende markeder rundt os. Specielt eg, ask, emballage- og cellulosetræ er det værd at lægge mærke til.

Bøg holder i april skansen mod presset fra en dalende eksport, med samme middelpris som tidligere og rimelig stor omsat mængde. Denne vinter er der faktisk indberettet mængder, der ligger lige over de tidligere års indberetninger. Eg sælges derimod bedre end i 2007, hvor der ellers blev sat nye grænser for handlen med råtræ. Omsat mængde svarer i april måned til niveauer vi sidst så i 2006, mens prisen på eg er på sit højeste niveau.

Ask fortsætter med at sælge godt, hvilket kommer til udtryk i stor omsat mængde og at prisniveauet holdes stabilt. Askesygens effekt på markedet ser dermed ud til at have begrænset indvirkning, til trods for hvad man havde forventet.

Uafkortet lærk i kvalitet A blev solgt til ganske pæne priser, stort set uafhængig af dimension. Det hænger godt i tråd med de meldinger vi fik i løbet af foråret om mangel på netop dette produkt. Det er ikke de store mængder der omsættes, sammenlignet med rødgran, men prisniveauet ser nu ud til at efterlade rødgran agterude. Korttømmer af rødgran bliver handlet til en pris der ligger i underkanten af 400 kr/m3, en pris som vi har set det sidste års tid. Der handles også et pænt stort volumen, som svarer til det niveau vi lå på i 2007.

Prisen på energitræ ser ud til at komme sig igen, efter et par måneder med lidt dalende priser, og nåede igen op over et gennemsnit på 200 kr/m3. Til gengæld blev der igen i april indberettet en forholdsvis beskeden mængde energitræ til Skovforeningens Prisstatistik. En mængde der følger de foregående måneders dårlige tendens.

I april måned blev der på trods af dystre signaler fra et hårdt trængt marked, alligevel solgt rekordstore mængder emballagetræ. Emballagetræ blev som i marts måned handlet til over 310 kr/m3 for de hvide træarter, der står for tæt på 80 % af den samlede indberetning af emballagetræ. Røde træarter og fyr, der står for de resterende godt 20 %, handles til en pris på lige under de 300 kr/m3 for tiden.

Cellulosetræ satte også rekord i april, med hensyn til indberettet mængde, og holder desuden prisniveauet vi har set igennem hele første kvartal af 2008. Cellulosetræ blev handlet til lige under 250 kr/m3 for rødgran/sitkagran og til rundt regnet 225 kr/m3 for blandet nåletræ i april.