Prisstatistik for april 2009

April er traditionelt set ikke skovbrugets mest hektiske måned, men både priser og omsatte mængder er for alvor under pres i dette forår.

April er traditionelt set ikke skovbrugets mest hektiske måned, men både priser og omsatte mængder er for alvor under pres i dette forår. Effekten af finanskrisen har længe været synlig i vores prisstatistik og den nedafgående tendens forsætter tilsyneladende med umindsket styrke i april måned.

Løvtræ

De seneste måneders pres på løvtræet fortsætter og der er igen i april måned en vigende efterspørgsel med lettere dalende priser og med en mindre omsat mængde end der normalt opleves i en april måned. Hvis man sammenligner dette års salg i alle vintermånederne med tidligere år, er nedgangen meget tydelig for samtlige sortimenter af løvtræ.

Den gennemsnitsvejede middelpris for bøg er de seneste måneder faldet fra godt 100 kr/m3 til under 500 kr/m3. Prisen på eg har holdt sig noget mere stabil mens prisen på ask oplever det samme pres som bøgen. Prisen på ær er også faldet, men det er vanskeligt at vurdere præcis hvor meget, da der sælges så beskedne mængder at der ikke skal tolkes for meget på prisniveauet.

Nåletræ

Der er i april måned solgt rekordlave mængder af uafkortet tømmer, hvor efterspørgslen er gået helt i stå. Det ser noget bedre ud for korttømmeret, hvor der er indberettet små 4.000 m3 rødgran korttømmer igen i april. Det er stort set samme mængde som i månederne før og et niveau som ikke ligger så langt fra tidligere år, hvis man undlader at sammenligne med rekordårene 2007 og 2008, samt umiddelbart efter de store stormfald. Korttømmer af rødgran blev i april handlet til en gennemsnitspris på lige over 250 kr/m3, så priskurven peger fortsat i den forkerte retning for skovejerne.

Det samme gør sig gældende for energitræet, der nu igen har en afregningspris på under 200 kr/m3, godt 50 kr/m3 fra det højeste prisniveau vi hidtil har set. Afsætningen af energitræ ser derimod ud til at være mere stabil end vi har oplevet den tidligere, måske fordi vinteren kun bød på kortvarige perioder med kulde.

Der er ikke meget positivt at berette om emballagetræ, da salget er gået fuldstændig i stå i april måned, dog ser prisen ser ud til at have fundet en ny ligevægt. Men det skal man naturligvis være varsom med at vurdere ud fra så beskeden en mængde omsat træ.

Der er indberettet handler med omkring 3.000 m3 cellulosetræ i april måned og her ser prisen også ud til at have stabiliseret sig efter det markante prisfald ved årsskiftet. Prisen på cellulosetræ har de seneste måneder ligget på 200 kr/m3.