Prisstatistik for august 2013

... er nu tilgængelig.

Prisstatistikken for handler fra august er nu offentlig.

Løvtræet

De indberettede mængder af løv var meget begrænset. Fx blev der ikke indberettet nogen handler med eg for hele august, ligesom der kun blev indberettet ask i kvaliteten B. For de sortimenter hvor der blev indberettet data oplevede kun få af sortimenterne en prisnedgang og i de tilfælde var der kun tale om mindre ændringer.

Bøgepriserne særligt for A-kvaliteten har været meget svingende de sidste par måneder, men har i august nået samme niveau som perioden fra maj til august sidste år, hvilket kan ses på den grafiske fremstilling af prisudviklingen.

Antallet af indberettede handler med ask, var i den lavere ende for august måned, hvilket givet vis hænger sammen med at der kun blev indberettet salg af kvaliteten B (22,4 m3). Det kan derfor være svært at sige noget generelt om prisudviklingen for denne kategori, udover at den indberettede mængde af kvaliteten B er på samme prisniveau som i maj 2012.

Nåletræet

Priserne for uafkortet tømmer for picea m.fl. og for rødgran, har over en længere periode fulgt de samme tendenser med fald og stigninger i prisen. Denne tendens ser ud til at fortsætte i august, hvor der har været en lille prisstigning sammenlignet med juni/juli. Prisen for picea m.fl. steg således i august til 377 kr. pr. m3, efter at have været nede på 352 kr. pr. m3 i juni/juli. Prisen er stadig i den lavere ende, men der er en positiv udvikling at spore. Prisen på uafkortet rødgranstømmer steg til 385 kr. pr. m3 fra at have ligget på 372 kr. pr. m3 for juni/juli. Både for uafkortet tømmer af rødgran og picea m.fl. har der været indberettet større mængder end juni og juli.

Både rødgran- og picea m.fl. korttømmeret steg i pris i august. Stigningerne har for begges sortimenter modsvaret et tilsvarende fald i de forudgående måneder. Overordnet set har prisniveauet derfor været ret stabilt for de to sortimenter siden 2010. Også for korttømmeret er der en stigning i de indberettede mængder.

Prisniveauet på rødt og hvidt emballagetræ oplevede for august måned et dyk, som især for de hvide træarter, ødelægger det ellers stabile niveau der har været igennem en længere periode. Således er prisen på det hvide emballagetræ i august 328 kr. pr. m3 og på det røde emballagetræ 287 kr. pr. m3.

Energitræet blev der indberettet forholdsvist lidt af i august (665 m3 – til sammenligning blev der indberettet 2.886 m3 i august 2012). Prisen har haft svært ved at finde et stabilt niveau igennem det sidste års tid og for august ser den ud til fortsat at falde og ligger nu på 205 kr. pr. m3, hvilket er 32 kr. mindre pr. m3 sammenlignet med august 2012.

Der er i august indberettet over 1200 m3 cellulosetræ for både den blandede kategori og den rene rødgran. Det er første gang siden maj måned 2012 der er indberettet over 1000 m3 i disse to kategorier. Prisen for den blandede kategori af nål til cellulosetræ, har i august taget et stort dyk, der har medvirket, at de to kategorier atter har bevæget sig langt væk fra hinanden.