Prisstatistik for januar 2014

Nu er prisstatistikken for januar 2014 tilgængelig.

Løvtræet

Som sædvanligt kan de største udsving i priserne for løvtræ findes for A-kvaliteten, mens priser for de øvrige kvaliteter ligger mere stabilt og generelt er steget siden december.

For bøg er der indberettet handler på 1100 m3, og den middelvægtede pris på bøgekævler steg fra december 2013 til januar 2014 fra 588 kr. pr. m3 til 689 kr. pr. m3.

Mængden af indberettet eg til prisstatistikken fortsatte sin stigning i januar 2014, og det samme gjorde den middelvægtede pris. Sammenlignet med december 2013, er den middelvægtede pris på kævler af eg steget fra 1252 kr. pr. m3 til 1512 kr. pr. m3.

Askekategorien har i længere tid præsteret at udvise store middelvægtede prisudsving for de enkelte sortimenter, men en forholdsvis stabil prisudvikling for den middelvægtede pris på tværs af alle sortimenter og dimensioner. Den indberettede mængde af ask i februar 2014 er noget lavere end i februar 2013, 2012 og 2011.

Nåletræet

Mængderne af langtømmer af henholdsvis rødgran og picea m.fl. indberettet i januar var meget små om end de lå højere end for januar 2012 og 2013.

Den middelvægtede pris for langtømmer af rødgran for januar er faldet en smule sammenlignet med december 2013 (fra 449 kr. pr. m3 til 427 kr. pr. m3). Prisen på langtømmer af de andre hvide nåletræarter (picea m.fl.) har derimod haft en opadgående trend i samme periode.

Både korttømmeret af rødgran og andre hvide nåletræsarter (picea m.fl.) præsterede højere priser i januar 2014 end månederne før. Rødgran korttømmeret nåede en pris på 407 kr. pr. m3 i januar og picea m.fl. en pris på 398 kr. pr. m3.

Der blev kun indberettet små mængder emballagetræ i januar. Prisen på hhv. det hvide og det røde emballagetræ faldt begge til en pris på hhv. 339 og 329 kr. pr. m3.

Efter et markant prisfald på energitræ i december 2013, steg prisen i januar til 237 kr. pr. m3 hvilket er en stigning på 33 kr. pr. m3.
For begge sortimenter af cellulosetræet faldt både den indberettede mængde og prisen i januar 2014.