Prisstatistik for juni og juli 2012

Nu er prisstatistikken for sommeren 2012 tilgængelig.

Det første halvår af 2012 har desværre ikke fulgt den prisstigning vi så gennem 2011. For de fleste sortimenter er de indberettede træpriser faldet i månederne maj-juli.

Løvtræet

I juni og juli er der blevet indberettet meget få og små handler med løvtræ, til prisstatistikken. Dette efter en maj måned med generel prisnedgang. For bøgs vedkommende, hvor der er indberettet 56 m3 for de to måneder, er der så få indberettede handler, at det er svært at udlede prisniveauet. Til sammenligning blev der indberettet 1.778 m3 i april. Det er dog ikke usædvanligt, at der kun bliver indberettet få handler for juni og juli måned – derfor er handlerne for disse to måneder slået sammen.

For egekævlerne af C-kvalitet, stor dimension, lå priserne i juni/juli på 865 kr. pr. m3, hvilket er det laveste siden 2005 (ikke inflationskorrigeret). Prisen for B-kvaliteten af eg med samme dimension er derimod steget i forhold til maj-prisen, men denne var ikke så høj at den kunne opveje prisfaldet fra marts og april 2012. Prisen rykkede fra 2.449 kr./m3 i marts, hen over 2.168 kr./m3 i maj til 2.316 kr./m3 i juni/juli. Prisen for de mindre dimensioner af B-kvalitets eg, er i juni og juli meget lav, set over det første halvår af 2012.

Efter at der hele foråret har været indberettet store mængder ask til prisstatistikken har der også for denne kun været indberettet ganske få mængder i juni og juli. Om askepriserne fortsat svinger, fremgår ikke tydeligt af grafen for askekævler, hvilket skyldes at den indeholder en del gennemsnitter for de sidste 3 måneder (særligt hvad angår Bk-kvaliteten).

Nåletræet

Priserne for det uafkortede nåletræ faldt i juni/juli i forhold til maj. For rødgran var prisfaldet på 21 kr./m3, mens den for de andre picea-arter var på hele 44 kr./m3. Til gengæld steg mængden af indberettet langtømmer i juni/juli til mere end det dobbelte af mængden indberettet i maj. Hvor prisen for rødgrans-langtømmeret har ligget lavt set over det seneste år, ligger prisen for langtømmer af andre picea-arter, trods et fald i forhold til maj, højt i juni/juli set over det seneste år.

Korttømmer af rødgran blev, sammenlignet med priser over det seneste år, solgt med en lav pris både i maj, juni og juli. Prisen i juni/juli på 379 kr./m3 var 15 kr. lavere end i april. De andre hvide korttømmer-arter har ligget i et mere stabilt prisleje hen over de første 7 måneder af 2012. Den laveste middel-pris på 351 kr./m3, blev dog registreret i juni/juli.

Prisen på emballagetræ er fortsat nedad i juni/juli, med det mest markante prisfald i de røde træarterne. Der er dog kun indberettet små mængder af i disse, i de to måneder.

Cellulosetræet sælges fortsat til en pris under 2011 niveauet, selvom prisnedgangen er foregået langsomt. Blandet nål lå fortsat med en lavere middelpris end rødgran-sitkagranen, hvilket er typisk for disse sortimenter.

Energitræ-prisen faldt i juni/juli til under prisniveauet igennem 2011 og størstedelen af 2012 (på omkring 250 kr./m3 og over) og lå i sommermånederne på 234 kr./m3, hvilket er stort set samme prisniveau som cellulosetræet.