Prisstatistik for maj 2008

Maj måneds prisstatistik er en blandet pose bolsjer for de danske skovejere. Eg klarer sig fortsat godt, mens interessen for ask er dalet. Det store udbud af sitkagran har haft betydning for prisniveauet. Cellulosetræ sætter på ny volumenrekord.

Maj måneds prisstatistik er en blandet pose bolsjer for de danske skovejere. Eg klarer sig fortsat godt, mens interessen for ask er dalet en smule. Det store udbud af sitkagran har haft betydning for prisniveauet. Prisen på energitræ steg igen i maj og cellulosetræ sætter for anden måned i træk rekord for solgt volumen.

Der er i maj måned, som normalt for årstiden, indberettet noget mindre bøg end i vinter- og forårsmånederne. Til gengæld ser den omsætningsvejede middelpris ud til at holde niveauet. Eg sælges til en rekordhøj pris, men også i et noget lavere volumen end i de store måneder.

Både pris og volumen af ask er i prisstatistikken for maj sunket, efter en meget gunstig vinter. Der har været udbudt store mængder af asketræ fra de danske skove, som en reaktion på truslen fra askesygen. Askemarkedet har været brændvarmt hele denne vinter, det bliver spændende at se om der er liv i gløderne til næste sæson.

Et stort udbud og en faldende pris på sitkagran, har haft stor indflydelse på at den samlede “Picea mfl. korttømmer” er dalet med ca. 50 kr/m3, siden prisen toppede ved 400 kr/m3 i oktober måned.

Prisen på energitræ er steget igen. Efter et par måneder med en lidt lavere pris, ligger prislejet nu for anden måned på over 200 kr/m3. Mængden af energitræ der er indberettet til Skovforeningens Prisstatistik, er også steget lidt igen. Der blev i maj måned solgt ganske pæne mængder emballagetræ, dog uden helt at nå op på rekordmængden fra april. Emballagetræ blev i maj handlet til lige under 310 kr/m3 for både røde og hvide træarter. Cellulosetræ satte for anden måned i træk volumenrekord, og holder fortsat et højt prisniveau. Cellulosetræ blev således igen i maj måned handlet til lige under 250 kr/m3 for rødgran/sitkagran og til rundt regnet 225 kr/m3 for blandet nåletræ.