Prisstatistik for marts 2013

Nu er prisstatistikken for marts 2013 tilgængelig.

Nu er prisstatistikken for marts 2013 tilgængelig.

Nåletræspriserne steg generelt en anelse mellem februar og marts, mens en del af priserne på særligt de ringere kvaliteter udviste et mindre fald. Udviklingerne i priserne kan ses illustreret i den grafiske fremstilling af prisudviklingen.

Løvtræet

Den middelvægtede pris på bøgekævler faldt moderat fra 616 kr. pr. m3 i februar til 606 kr. pr. m3 i marts 2013. For A-kævlerne steg den middelvægtede pris (til 1.015 kr. pr. m3 for de største diametre). Der var dog færre indberetninger for dette sortiment, hvilket kan være årsagen til stigningen. Der var ingen gennemgående tendens for de øvrige sortimenter af bøg, udover at priserne holdt sig ret stabile mellem februar og marts.

Marts måned bød på en stor mængde indberetninger med eg, modsat i februar. Dette afspejlede sig i priserne. Således blev der kun indberettet enkelte partier af de forskellige sortimenter af eg i januar, men til gengæld var det handler i den højere ende af prisintervallet for de gode sortimenter. Således dykkede de middelvægtede priser for de enkelte sortimenter over 60 cm i diameter i den grafiske fremstilling af prisudviklingen, mens den samlede middelvægtede pris for egekævler steg til 1.768 kr. pr. m3 i marts. Alt i alt ligger de middelvægtede egepriser i starten af 2013 højt, set over de sidste 3 år.

For A-kvalitetskævlerne af ask fortsætter den middelvægtede pris med at svinge mellem de enkelte måneder. Udsvingene fra januar 2013 (1.530 kr. pr. m3) til februar (1.099 kr. pr. m3) til marts (1.520 kr. pr. m3) for diameteren 40-49 cm, skyldes sandsynligvis at der er sket handler hvor priserne er fastsat på tværs af kvaliteter. Den middelvægtede pris for alle kvaliteter og diametre af askekævler oplevede et dyk.

Nåletræet

Nåletræssortimenternes middelvægtede pris steg generelt mellem februar og marts 2013.

Efter en måned med meget få handler indberettet, blev der igen indberettet en større mængde af langtømmer, både af rødgran og andre hvide nåletræsarter (picea m.fl.), til prisstatistikken. For langtømmeret af rødgran fortsattes en overordnet prisstigning som begyndte omkring marts 2012. Den middelvægtede pris blev 424 kr. pr. m3. For picea m.fl. langtømmeret, gav prisstigningen et knæk på en ellers nedadgående kurve. Den middelvægtede pris blev 405 kr. pr. m3.

Både korttømmeret af rødgran og andre hvide nåletræsarter (picea m.fl.) opretholdte et forholdsvist højt niveau for den middelvægtede pris. Korttømmeret af rødgran var i marts på 403 kr. pr. m3, mens korttømmeret af picea m.fl. kom op på 379 kr. pr. m3.

Efter to måneder stort set uden indberetninger af energitræ, blev der i marts 2013 indberettet handler med en samlet mængde på 1.475 m3. Prisen for de indberettede handler forblev dog lav (215 kr. pr. m3) set over de sidste to år.

For emballagetræet har den middelvægtede pris for de hvide arter ligget rimeligt stabilt i flere år og der ses kun en mindre stigning mellem februar og marts 2013. Derimod har både prisen og særligt volumen af de indberettede handler med rødt emballagetræ været lave igennem det sidste halvår.

De middelvægtede priser og mængder af cellulosetræ indberettet til prisstatistikken, har også generelt været nedadgående siden starten af 2012. I marts blev der indberettet 324 m3af ”rødgran-sitkagran”- kategorien og 404 m3 af ”blandet nål”-kategorien. Endnu en gang var den middelvægtede pris for blandet nål højere (230 kr. pr. m3) end for rødgran-sitkagran (209 kr. pr. m3).

Historisk udvikling op til i dag

Den månedsvise prisstatistik kan give en føling med hvordan træmarkedet har set ud i nyere tid. Graferne under ”Historisk prisudvikling, danske hovedtræarter” Giver derimod et godt billede af den historiske udvikling for to af dansk skovbrugs hovedtræarter; bøg og rødgran. Disse grafer er netop blevet opdateret til at inkludere data for første kvartal 2013. Her ses det tydeligt at træpriserne historisk set er lave, men har bevæget sig op på et forholdsvist stabilt leje, efter et markant dyk omkring 2009.