Prisstatistik for november 2013

Nu er prisstatistikken for handler fra november offentliggjort.

Løvtræet

For de gode kvaliteter af bøg steg prisen i november måned, mens den var faldende for eg og ask. Den omsætningsvejede middel pris faldt dog for alle sortimenterne, hvilket skyldes at den store del af de omsatte mængder var for sortimenterne med de lavere priser.

Således steg middelprisen på bøg i kvalitet A, over 50 cm fra 1.160 kr. pr. m3 i oktober til 1236 kr. pr. m3 i november. Til gengæld faldt middelprisen for bøg i kvaliteten C og de ikke specificerede sortimenter af bøg. Middelprisen for B-kvalitet, over 50 cm, steg med kun 14 kr. pr. m3 til 768 kr. pr. m3.

De samme mekanismer gjorde sig gældende for priserne på egekævler, hvor den samlede, middelvægtede pris faldt, mens den middelvægtede pris for C-kvalitat over 60 cm, steg.

Der blev kun indberettet ganske få handler med ask i som alle blev indberettet i kategorien ”ikke specificeret”. Den samlede middelvægtede pris for disse steg fra 759 pr. m3 i oktober til 835 kr. pr. m3 i november.

Nåletræet

Fra oktober til november faldt prisen på nåletræspriserne overordnet set for alle de nåletræsprodukter Skovforeningen udarbejder prisstatistikken for. Faldet var dog moderat for alle produktgrupperne. Overraskende blev der ikke indberettet en eneste handel med uafkortet tømmer af ”picea med flere” i november – for anden gang i prisstatistikkens historie. Det samme gjorde sig gældende i november 2012.

Prisen på langtømmer af rødgran faldt både samlet set og for hver kategori af de specificerede sortimenter. Prisen i november på 389 kr. pr. m3 var den næstlaveste i 2013, kun overgået i februar med 387 kr. pr. m3. Sammenlignet med året før ligger den på nogenlunde samme niveau.

For korttømmeret af både rødgran og ”picea med flere” var prisændringen i forhold til oktober marginal. Rødgran steg med 5 kr. pr. m3 til 402 kr. pr. m3 og ”picea med flere” faldt med 4 kr. pr. m3 til 382 kr. pr. m3.

Emballagepriserne for det hvide nåletræ var stort set uændrede, men til gengæld var prisintervallet mere snævert i november (310 – 382 kr.pr. m3) end i oktober (220 – 385 kr. pr. m3). Modsat så det ud for emballagepriserne for det røde nåletræ.

Der blev ikke indberettet salg af energitræ i november.